Προϊόντα
SKU invisible-large-nob-asp160-cw-inches-255 Κατηγορία

Invisible Large NOB Cinema White 1.60 (16:10) inches 255

5.007,00

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Περιγραφή

n

n

ΗInvisibleLargeείναιμιαηλεκτρικήοθόνημεγάλουμεγέθουςπουέχεισχεδιαστείγιαναεξαφανίζεταισεμιαψευδοροφήκαιναείναιορατήμόνοότανχρησιμοποιείται.

n

Ανκαιμπορείναφτάσειτοεκπληκτικόμέγεθοςπλάτουςθέασης6,5μέτρωνηInvisibleLargeαντιπροσωπεύειτοπάντρεματηςαισθητικής,τηςλειτουργικότηταςκαιτηςκαινοτόμουλύσης.

n

Διαθέτεικέλυφοςαπόαλουμίνιουβαρέωςτύπουκαιμιαεξαιρετικάεύκοληβάσητοποθέτησηςπουαπλοποιείόλαταστάδιαεγκατάστασης,καθιστώνταςτηνεξαιρετικάφιλικήπροςτονχρήστηπαράτοαξιοσημείωτομέγεθοςτης.ΗInvisibleLargeμπορείναεξοπλιστείμεδύοδιαφορετικάσυστήματατοποθέτησης,ανάλογαμετιςανάγκεςεγκατάστασης.

n

n

ΗInvisibleLargeμπορείναεξοπλιστείμεδύοδιαφορετικάσυστήματατοποθέτησης,ανάλογαμετιςανάγκεςεγκατάστασης.

n n

n

n n

n

n

n Σύστημαστερέωσηςγιαεγκαταστάσειςσεψευδοροφές,οιοποίεςδενθαείναιπροσβάσιμεςαπότοεσωτερικό.n

n

n

n

n

n n

n

n

n Σύστημαστερέωσηςγιαεγκαταστάσειςσεψευδοροφές,οιοποίεςθαείναιπροσβάσιμεςαπότοεσωτερικό.n

n

n

n

n n

ΔημιουργήστετηπροσωπικήσαςοθόνημετιςμοναδικέςεπιλογέςInVideo

n

  n

 • Δυνατότηταεξατομικευμένωνδιαστάσεων:ΠλάτοςxΎψος
 • n

 • n Τύποςκινητήρα:n
   n

  • Κλασσικόςκινητήρας
  • n

  n

 • n

 • n ΧρώμαΚελύφους:n
   n

  • ΛευκόGrinz
  • n

  • ΧρωματισμόςσεεπιλογήκωδικούRAL*
  • n

  n

 • n

 • ΆνωΜαύροΠεριθώριο:Χωρίςάνωμαύροπεριθώριο
 • n

 • n Δυνατότηταξετυλίγματοςεπιφάνειαςπροβολής:n
   n

  • Πίσωπλευράκελύφους
  • n

  • Μπροστινήπλευράκελύφους
  • n

  • Ανάποδη
  • n

  n

 • n

 • n Πλευράκινητήρακαικαλωδίουσύνδεσης:n
   n

  • Δεξιά
  • n

  n

 • n

 • Επιφάνειεςπροβολής:CinemaWhite,CinemaMicro,CinemaMacro
 • n

 • Αναλογίεςδιαστάσεων:1:1-4:3-16:10-16:9-2,35:1-2,37:1-2,39:1-2,40:1
 • n

n

n *Προαιρετικήεπιλογήμεεπιπλέονκόστος

n